Βασιλοτροφία είναι η παραγωγή ποιοτικών βασιλισσών.
Επιδιώκεται η δημιουργία βασιλισσών γενετικής βελτίωσης με αυξημένη ικανότητα ωοτοκίας, ανθεκτικότητα σε ασθένειες, μειωμένης επιθετικότητας και τάσης σμηνουργίας. Κάθε προσπάθεια για την εκτροφή άριστων βασιλισσών αξίζει τον κόπο και οι προσπάθειες του μελισσοκόμου ανταμείβονται στο πολλαπλάσιο.

Στο Κέντρο Ελληνικής Μελισσοκομίας θα βρείτε προϊόντα βασιλοτροφίας και τον κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να δοκιμάσετε μεθόδους παραγωγής βασιλισσών και βασιλικού πολτού, όπως κυψελίδια σύζευξης, εμβολιαστήρια, βέργες και βασιλικά κελιά, συσκευές αυτόματου εμβολιασμού, κλουβάκια εισαγωγής βασιλισσών και προστάτες βασιλικών κελιών

Filter