Αποστολή και Όραμα του Κέντρου Ελληνικής Μελισσοκομίας

To Κέντρο Ελληνικής Μελισσοκομίας παραμένει πιστό στην παράδοση, θέτοντας υψηλά τον πήχη σε θέματα ποιότητας και γεύσης σε ό,τι αφορά το μέλι. Διαχρονικοί στόχοι της εταιρείας είναι:

 • Να προμηθεύει τους Έλληνες μελισσοκόμους με προϊόντα πρώτης διαλογής.
 • Να διαθέτει μέλι ανώτατης ποιότητας και σε μεγάλη ποικιλία συσκευασίας (βάρους,σχήματος κλπ), για την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
 • Να έχει τον έλεγχο της σωστής παραγωγής και διανομής σε μεγάλες αλυσίδες SUPER MARKET, στην Ελλάδα αλλά και σε μεγάλες χώρες της Ευρώπης όπως Αγγλία, Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, κλπ.

Το μήνυμα του Γενικού Διευθυντή του Κέντρου Ελληνικής Μελισσοκομίας

Tο Κέντρο Ελληνικής Μελισσοκομίας ξεχώρισε ανάμεσα από πολλές εταιρείες του χώρου για την επιχειρηματικότητα και τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια με το ελληνικό καταναλωτικό κοινό άλλα και με τους Έλληνες μελισσοκόμους. Επιπλέον αναδείχθηκε  στις πιο παραγωγικές και αποδοτικές επιχειρήσεις της Ελλάδας από το THIS IS GREECE, μια πρωτοβουλία της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
This is Greece
Τα Πάντα γιά τους Μελισσοκόμους
bee on flower
Greek flag
US flag
What is Apiculture?

Apiculture is the management and study of honeybees.
Apiculture is derived from the honeybee's Latin name Apis mellifera, meaning ‘honey gatherer’. Since bees do not collect honey but nectar from which honey is made, the scientific name should actually be Apis mellifica meaning ‘honey maker’.
Although apiculture refers to the honeybee, the vital role all bees play in the pollination of crops and flowering plants has caused apiculture to also include the management and study of non-Apis bees such as bumblebees and leafcutter bees.
Some 90 million years ago, flowering plants first appeared on  earth. The wasp-like ancestors of bees took advantage of the food made available by flowers and began to modify their diet and physical characteristics.

Since then, flowering plants and bees co-evolved. This eventually led to a complete interdependence, meaning that flowering plants and bees cannot live and reproduce without each other.
The genus Apis is comprised of a comparatively small number of species including the western honeybee Apis mellifera, the eastern honeybee Apis cerana, the giant bee Apis dorsata, and the small honeybee Apis florea.
Honeybees are indigenous to the Eurasian and African continents and were introduced to the Americas and Australia by European settlers.
The western honeybee is comprised of some 24 races or sub-species. The African honeybee, sometimes referred to as ‘Killer bee’, is a race of the western honeybee and can therefore cross-breed.
Bees collect pollen and nectar. Pollen is the protein source needed for bee brood development while nectar is the carbohydrate source providing energy.
Nectar is a sugar solution produced by flowers containing about 80% water and 20% sugars. Foraging bees store the nectar in the ‘honey sac’ where the enzyme invertase will change complex sugars into simple sugars called mono-saccharides. Upon return to the hive, the foraging bee will disgorge the partially converted nectar solution and offer it to other bees. Housekeeping bees will complete the enzymatic conversion, further removing water until the honey solution contains between 14 – 20% water.
Honey is too dry for any microbes to live in. Honey is non-perishable and can be kept indefinitely in a cool, dry place.
The flavor, aroma and color of honey is determined by the floral source. For example, buckwheat honey is almost black while fireweed honey is almost colorless.
Unlike other bees, honeybees can communicate details about the location, quality and quantity of food sources. This allows honeybees to access and utilize food sources efficiently at great distances.
Honeybees maintain temperatures in the brood nest of between 30º C and 34º C, even in the middle of winter.
The honeybee colony is comprised of one queen, thousands of worker bees and a few hundred male bees called drones. Colony size varies according to season and condition of the colony.
Several diseases including viruses, various microbes and mites can affect the honeybee.
Honeybees are used in pollination and play a critical role in the production of many crops, representing a value of over $14 billion per year in North America.
 • Banner 1
 • Banner 2
 • Banner 3
 • Banner 4
 • Banner 5
 • Banner 6
 • Banner 7
 • Banner 8
 • Banner 9
 • Banner 10