Βιβλία Μελισσοκομίας

Stacks Image 6917

Γύρω από τη Γύρη


Η Γύρη είναι πολλαπλά άγνωστη για τους περισσότερους. Βασικός στόχος αυτού του βιβλίου είναι μια γνωριμία για όλους.
Δεν απευθύνεται μόνο σε μελισσοκόμους ή ειδικούς, αλλά στον καθένα που θα ήθελε να γνωρίσει:
- Τι είναι η Γύρη · Ποιος ο ρόλος της στο φυτικό κόσμο
-Ποιά η αξία της για τη μέλισσα και πως αυτή συμμετέχει στην επικονίαση των φυτών
-Για τα γυρεοδοτικά φυτά , βιολογία και σύνθεση της Γύρης · Πως συγκομίζεται η Γύρη από τη μέλισσα και στη συνέχεια από τον άνθρωπο
-Τεχνολογία - Τυποποίηση - Εμπόριο Γύρης
- Πού, πώς και πόσο ωφελεί η γύρη τον ανθρώπινο οργανισμό
-Κατανάλωση και δόσεις Γύρης
και κάθε τι άλλο "Γύρω από τη γύρη".

Συγγραφέας: Μπίκος Θανάσης
Εικονογράφος: Μπίκος Θανάσης
Εκδότης: Ψύχαλος
Stacks Image 6950

Μέλισσα και Μελισσοκομική Τέχνη


Συγγραφέας: Πασχάλης Χρ. Χαριζάνης
Εκδόσεις:Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Stacks Image 6983

Μελισσοκομία


Το παρόν σύγγραμμα σκοπό έχει την καθοδήγηση των μελισσοκόμων μας στην εφαρμογή καλύτερων μεθόδων, προς εντατική και προσοδοφόρα εκμετάλλευση της μελισσοκομίας στην Ελλάδα. Οι μέθοδοι τις οποίες περιγράφω, είναι από πολλούς γνωστές σε άλλες χώρες, και μάλιστα στην κοιτίδα της σύγχρονης μελισσοκομίας, την Αμερική, τις περισσότερες δε των μεθόδων αυτών εφάρμοσα και εγώ ο ίδιος, κατά τη διάρκεια του 45 ετούς μελισσοκομικού μου σταδίου. Κατά συνέπεια, δεν είναι αυτές απλά μόνο θεωρίες, αμφίβολες ωφελιμότητας, αλλά μέθοδοι δοκιμασμένες και εφαρμόσιμες. Περιέλαβα στο βιβλίο αυτό όλα τα πρακτικά πορίσματα πολυετούς πείρας, δικής μου και ξένης, αποβλέποντας στο πώς, καλύτερα και αποτελεσματικότερα, να βοηθήσω τους προοδευτικούς μας επαγγελματίες μελισσοκόμους, όπως ευρύνουν τον κύκλο των γνώσεων τους, και να δουν τους νέους ορίζοντας, οι οποίοι ανοίγονται προς αυτούς για την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων εντατικής εκμετάλλευσης.

Συγγραφέας:Νικολαϊδης Ι.Νικ.
Eκδόσεις: Ξενίδης Γ.Αιμίλιος
Stacks Image 7016

Η Μελισσοκομία χωρίς Δάσκαλο

Εργασίες του μελισσοκόμου κατά τις διάφορες εποχές

Συγγραφέας:Νικολαϊδης Ι.Νικ.
Eκδόσεις:Σταμούλης
Stacks Image 7049

Πρόπολις - Το Θαύμα των Μελισσών


Μια χρυσή ευκαιρία να γνωρίσετε, αλλά και ν' απορήσετε με το τι παράγει και μας προσφέρει η μικροκοινωνία των θαυμάτων, οι μέλισσες.

  • Μία ουσία -"θαύμα" της κυψέλης.
  • Ένα άγνωστο, αναξιοποίητο, υπερπολύτιμο δώρο της φύσης
  • Ένα προϊόν με μοναδικά οφέλη για τον... άνθρωπο
  • Όλα τα τι, πού, πότε, πώς και γιατί, που την αφορούν.
  • Διαβάστε, και γιατί όχι, δοκιμάστε!

Συγγραφέας: Μπίκος Θανάσης
Εκδότης: Beekos Bee Books (3 Bees)
Stacks Image 7082

Κυψέλη ΑΡΓΩ


Πρόκειται για ένα ρεαλιστικό κοίταγμα ενός άλλου (νέου) τύπου μελισσοκομίας, ο οποίος χρησιμοποιεί ένα ενεργητικό ή "ενεργειακό" ξεχειμώνισμα και θέτει τις βάσεις για μιαν άλλη (νέα) θεώρηση της εξάσκησής της, με πάμπολλες δυνητικές χρήσεις και συνδυασμούς χειρισμών.

Πρόκειται, ακόμη για μία πρόταση, η οποία κατατίθεται προς συζήτηση. Ένα μελισσοκομικό ερέθισμα, το οποίο έχει ως στόχο να υιοθετηθεί από άλλους μελισσοκόμους, που ίσως μπορέσουν να το "πάνε παραπέρα" εφαρμόζοντας ή προσαρμόζοντάς του στις δικές τους, ιδιαίτερες κάθε φορά συνθήκες, να αντλήσουν νέα συμπεράσματα.

Πρόκειται για την Αργώ, μιαν μελισσοκομική κιβωτό, που θέτει τις βάσεις για μιαν επαναστατική επαγγελματική διαχείριση των μελισσοσμηνών.

Συγγραφέας: Πανταζής Βαλάντης, Μπίκος Θανάσης
Εκδότης: Beekos Bee Books (3 Bees)
bee on flower
Greek flag
US flag
What is Apiculture?

Apiculture is the management and study of honeybees.
Apiculture is derived from the honeybee's Latin name Apis mellifera, meaning ‘honey gatherer’. Since bees do not collect honey but nectar from which honey is made, the scientific name should actually be Apis mellifica meaning ‘honey maker’.
Although apiculture refers to the honeybee, the vital role all bees play in the pollination of crops and flowering plants has caused apiculture to also include the management and study of non-Apis bees such as bumblebees and leafcutter bees.
Some 90 million years ago, flowering plants first appeared on  earth. The wasp-like ancestors of bees took advantage of the food made available by flowers and began to modify their diet and physical characteristics.

Since then, flowering plants and bees co-evolved. This eventually led to a complete interdependence, meaning that flowering plants and bees cannot live and reproduce without each other.
The genus Apis is comprised of a comparatively small number of species including the western honeybee Apis mellifera, the eastern honeybee Apis cerana, the giant bee Apis dorsata, and the small honeybee Apis florea.
Honeybees are indigenous to the Eurasian and African continents and were introduced to the Americas and Australia by European settlers.
The western honeybee is comprised of some 24 races or sub-species. The African honeybee, sometimes referred to as ‘Killer bee’, is a race of the western honeybee and can therefore cross-breed.
Bees collect pollen and nectar. Pollen is the protein source needed for bee brood development while nectar is the carbohydrate source providing energy.
Nectar is a sugar solution produced by flowers containing about 80% water and 20% sugars. Foraging bees store the nectar in the ‘honey sac’ where the enzyme invertase will change complex sugars into simple sugars called mono-saccharides. Upon return to the hive, the foraging bee will disgorge the partially converted nectar solution and offer it to other bees. Housekeeping bees will complete the enzymatic conversion, further removing water until the honey solution contains between 14 – 20% water.
Honey is too dry for any microbes to live in. Honey is non-perishable and can be kept indefinitely in a cool, dry place.
The flavor, aroma and color of honey is determined by the floral source. For example, buckwheat honey is almost black while fireweed honey is almost colorless.
Unlike other bees, honeybees can communicate details about the location, quality and quantity of food sources. This allows honeybees to access and utilize food sources efficiently at great distances.
Honeybees maintain temperatures in the brood nest of between 30º C and 34º C, even in the middle of winter.
The honeybee colony is comprised of one queen, thousands of worker bees and a few hundred male bees called drones. Colony size varies according to season and condition of the colony.
Several diseases including viruses, various microbes and mites can affect the honeybee.
Honeybees are used in pollination and play a critical role in the production of many crops, representing a value of over $14 billion per year in North America.